FORU ARAUDIA

Euskadik eskumen esklusiboa du gazteria politikan. Bestalde, Foru Diputazioei dagokie, zeini bere lurraldean, gazteria politikari buruzko legeria betearaztea, ezertan eragotzi gabe EAEko Erakunde Erkideen zuzeneko ekinbidea arlo honetan. Ondorioz, Bizkaiko Diputazioak eredu bat prestatu du gazteria politikarako, zeinen esparruan garatzen diren beraren jarduketak.