161 AURKITUTAKO PROGRAMAK ETA EKIMENAK

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazaritza-ingurmen diru-languntza

Laguntzak hurrengo helburuak lortzeko:
A) landare eta abelazkuntza ekoizpenen ingurumenarentzat onuragarria izango den estentsifikazioa sustatzea. Nekazaritzaren eragin  utsagarriak ahal...

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazari gazteen instalaziorako laguntzak

Gazteak nekazaritza sektorera inkorporatzea sustatzeko eta errazteko laguntzak emango zaizkie lehenengoz instalatuko diren nekazari gazteei, ondore horretako instalazioa egin eta 18 hileko epearen ...

Enplegua eta ekintzailetza

Enpresa funtzionamenduaren abiarazteko laguntzak

Bizkaian enpresa berritzaile berrien sorrera sustatzea; dirulaguntzak emango dira enpresak martxan jartzeko, abiarazteko, jabetza intelektuala eta industriala babesteko, enpresak kokatzeko eta tekn...

Gizartean esku hartzea

Ezgaitasun dekon pertsonei laguntzak

Gizarte ongizateko funtsa, arrisku egoeran dauden gazteen aukera berdintasuna bermatzeko. 

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazaritza ustiategietan ordezpen zerbitzuak

Laguntzak dira hurrengo helburu hauek lortzeko: alde batetik, dedikazio nagusia nekazaritza jardueran duten titularren lan eta bizitza baldintzak hobetzea, eta bestetik nekazaritzako ustiategiei be...

Enplegua eta ekintzailetza

Mendialdean eta alde behartsuetan dauden zailtasun naturalak konpentsatzeko laguntzak

Mendi-nekazaritzako aldeetan edo alde behartsuetan konpentsaziozko kalte-ordain eran emateko diren laguntzak dira hurrengo helburuok lortzeko :— nekazaritza lurren etenik gabeko erabilera lortzea, ...

Gizartean esku hartzea

Laguntza bereziak gizarteratzeko (18 urtetiko gorakoak eta 23 urtetik beherakoak)

Aukera berdintasuna bermatzea arrisku egoeran dauden gazteei. 

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako aseguru primetarako laguntzak

Bizkaiko nekazari,abeltzain eta baso-jabeei diru-laguntza emango zaie, Bizkaiko Lurralde Historikoan dituzten ustiategietako ekoizpen edota eraikuntzetarako nekazaritza-aseguruak harpidetzen baditu...

Enplegua eta ekintzailetza

Bizkaiko nekazariek aholkularitza zerbitzuak erabiltzeko laguntzak

Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazariek aholkularitza zerbitzuak erabiltzeko laguntzak dira.    

Hezkuntza eta prestakuntza

Be Basque Talent Challenge

Ekimen berritzailea da, kualifikazio handiko pertsonak gure lurraldera erakartzeko, atxikitzeko eta lotzeko baldintzak eta prozesuak bultzatzeko helburuarekin. Horrela, euskal erakundeen berrikuntz...

Hezkuntza eta prestakuntza

Be Basque Talent Conferences

Be basque talent conferences topaketak: euskal profesionalei bereziki zuzendatutako topaketak (30 urtetik beherako batez besteko adina orain arte egindakoetan), datozen urteetarako talentu beharrak...

Enplegua eta ekintzailetza

Be Basque Talent Meeting. Be Basque Talent programa nazioarteko topaketak sektore estrategikoei buruz

Be Basque Talent Meetings bi orduko hitzaldiak dira, nazioarteko lan-esperientziei buruzko ezagutza zabaltzeko aukera ematen dieten goi-prestakuntzadun profesionalei zuzendutako bi orduko hitzaldia...