SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL (SIJ)

Asesoramiento Sexologico Mungialdea

Kaketxe, , beko kale 5

  • Teléfono: 94 476 35 12 (Teresa)
  • E-mail: infomungialde@gmail.com
  • Horario:
       Segundo viernes de cada mes,    18:00 - 20:00