DEIALDIAK

DIRU-LAGUNTZAK

2022ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzak

IREKIA

Aurkezpen-epea

Noiz arte 2022/02/14

BALDINTZAK

  1. Sozietatearen egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.
  2. Dagokien Erregistroan izena emanda egotea.
  3. Aurrekontu araztu osoaren gutxieneko autofinantzamendua, eskatutako diru-laguntzak xedetzat duen programa edo proiektuari dagokionez: 1) Merkaturatzeko asmoz egiten diren ekoizkinak gauzatzeko proiektuak direnean: %45. 2) Gainerako proiektuetan: %35.

EDUKIA

Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2022ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte.

DEIALDI-EGILEA

Bizkaiko Foru Aldundia

94 4068710 / 94 4068759

Errekalde zumark., 30 ( 48009 Bilbo)