DIMENTSIO ETIKOA

Hezkuntza eta prestakuntza

Norbera giza-printzipio unibertsalen arabera gidatzeko gaitasuna; horrek berekin dakar errespetuaren, zintzotasunaren eta osotasunaren kulturari lotuta jardutea, bai eta gizarte-balio jakin batzuekiko konpromisoa ere.

NOLA ESKURATU GAITASUN HAU:

  1. Jarrera gogoetatsu eta kritikoa sustatuz, elkarrizketa sustatuz.
  2. Sinesmen eta balioen aniztasuna kontuan hartuta.
  3. Gai etikoen eta ekintza eta erabaki pertsonalen ondorioen inguruan hausnartuz.
  4. Dilema etikoen aurrean jarrera arduratsua hartuz.
  5. Zentzu etikoa ongizatea sustatzen duen gizarte-aldaketako elementua dela kontuan hartuz.

GAITASUN HONEN FITXA

GAITASUN GUZTIAK