Prestakuntza

SORMENA

Hainbat eremutan (pertsonalak, sozialak, akademikoak, lanekoak) sortzen diren arazoei irtenbide berriak proposatzeko gaitasuna, eta dauden irtenbideak ideia orijinalen bidez hobetzeko egokitzapena.

SORMENA

Prestakuntza

ARAZOEN EBAZPENA

Sortzen diren arazoei irtenbideak aurkitzeko eraginkortasuna eta arintasuna. Egoera baten hasierako egoera, nahi den azken egoera eta batetik bestera igarotzea eragozten duten oztopoak identifikatzeko gaitasunari dagokio, baita oztopo horiek gainditzeko prozedurei ere.

ARAZOEN EBAZPENA

Prestakuntza

ETENGABEKO IKASKUNTZA

Ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak etengabe eta era iraunkorrean eskuratzeko gaitasuna.

ETENGABEKO IKASKUNTZA

Prestakuntza

TALDE-LANA

Beste pertsona batzuekin integratzeko eta lankidetzan aritzeko gaitasuna, helburu komun bat lortzeko.

TALDE-LANA

Prestakuntza

TREBETASUN DIGITALAK

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) modu seguru, kritiko eta sortzailean erabiltzeko gaitasuna, helburu pertsonalak, sozialak, akademikoak eta lanekoak lortzeko bitarteko gisa.

TREBETASUN DIGITALAK

Prestakuntza

AHOZKO ETA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA

Ahozko eta idatzizko prozesuen bidez behar bezala komunikatzeko gaitasuna, informazioa ematean edo jasotzean ulertzeko eta ulertua izateko trebetasuna bereganatuz.

AHOZKO ETA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA

Prestakuntza

DIMENTSIO ETIKOA

Norbera giza-printzipio unibertsalen arabera gidatzeko gaitasuna; horrek berekin dakar errespetuaren, zintzotasunaren eta osotasunaren kulturari lotuta jardutea, bai eta gizarte-balio jakin batzuekiko konpromisoa ere.

DIMENTSIO ETIKOA

Prestakuntza

DENBORAREN PLANGINTZA ETA ANTOLAKETA

Denbora eraginkortasunez banatzeko gaitasuna, ezarritako helburuak betetzea ahalbidetuko duten lehentasunak eta bitartekoak ezarriz.

DENBORAREN PLANGINTZA ETA ANTOLAKETA

Prestakuntza

ZENTZU KRITIKOA

Gai bat hainbat ikuspuntutatik aztertzeko eta ebaluatzeko gaitasuna, hortik abiatuta arrazoiketan eta argudiatzean oinarritutako ikuspegi propioa lortuz.

ZENTZU KRITIKOA