161 AURKITUTAKO PROGRAMAK ETA EKIMENAK

Hezkuntza eta prestakuntza

Lankidetza-hitzarmenak Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin,praktikak egiteko Bizkaiko Foru Aldundian

KURRIKULUKO PRAKTIKAK. Euskal Herriko Unibertsitateak, Deustuko Unibertsitateak eta Mondragon Unibertsitateak hezkuntza-lankidetzarako esparru-hitzarmenak sinatu dituzte Foru Erakundearekin, ikasle...

Enplegua eta ekintzailetza

Lan-kontratuen bidez 30 urtera arteko gazteen enplegagarritasuna sustatzeko emango dituen diru-laguntzetarako

an-kontratuen bidez 30 urtera arteko gazteen enplegagarritasuna sustatzeko emango dituen diru-laguntzetarako. Lan-kontratuak mugagabeak edo iraupen mugatukoak (urtebete, gutxienez) izan behar dira,...

Enplegua eta ekintzailetza

Lur funtsa

Programa honen helburua beharrezko baldintzak bermatzea da, nekazaritza ustiategietan nekazaritzan jardun nahi dutenei lurra emateko, egon dauden ustiategietan eta berrietan, estentsifikazioa erraz...

Gizartean esku hartzea

Mendetasunaren ebaluazioa 15-29 urteko gazteen artean, eta mendetasun orientagarriaren kasuan

Programa honen helburua hala eskatzen dutenen pertsonentzat inoren laguntza-beharra izatea aitortzea da  

Enplegua eta ekintzailetza

Mendialdean eta alde behartsuetan dauden zailtasun naturalak konpentsatzeko laguntzak

Mendi-nekazaritzako aldeetan edo alde behartsuetan konpentsaziozko kalte-ordain eran emateko diren laguntzak dira hurrengo helburuok lortzeko :— nekazaritza lurren etenik gabeko erabilera lortzea, ...

Hezkuntza eta prestakuntza

Nazioarteko, EB-ko eta Erresuma Batuko unibertsitate ospetsuetan ikasketak egiteko bekak

Ekintzak bi motatako bekak barne hartzen ditu, deskribatutako helburua lortzeko. Batetik, EB-rekin ikasketak egiteko bekak, ekonomian, enpresa zuzendaritzan, zuzenbidean, politika zientzietan edo s...

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazari gazteen instalaziorako laguntzak

Gazteak nekazaritza sektorera inkorporatzea sustatzeko eta errazteko laguntzak emango zaizkie lehenengoz instalatuko diren nekazari gazteei, ondore horretako instalazioa egin eta 18 hileko epearen ...

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako aseguru primetarako laguntzak

Bizkaiko nekazari,abeltzain eta baso-jabeei diru-laguntza emango zaie, Bizkaiko Lurralde Historikoan dituzten ustiategietako ekoizpen edota eraikuntzetarako nekazaritza-aseguruak harpidetzen baditu...

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazaritza-ingurmen diru-languntza

Laguntzak hurrengo helburuak lortzeko:
A) landare eta abelazkuntza ekoizpenen ingurumenarentzat onuragarria izango den estentsifikazioa sustatzea. Nekazaritzaren eragin  utsagarriak ahal...

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazaritzako ustiategiak modernizatzeko laguntzak

Nekazaritzako ustiategiak modernizatzeko laguntzen linea.  

Enplegua eta ekintzailetza

Nekazaritza ustiategietan ordezpen zerbitzuak

Laguntzak dira hurrengo helburu hauek lortzeko: alde batetik, dedikazio nagusia nekazaritza jardueran duten titularren lan eta bizitza baldintzak hobetzea, eta bestetik nekazaritzako ustiategiei be...