DEIALDIAK

DIRU-LAGUNTZAK

2020. urtean Nekazaritza Lurren Funtsaren esleipen-sisteman parte hartzeko eskaeraren deialdia

ITXIA

Aurkezpen-epea

Epea amaituta 2020/10/02

BALDINTZAK

Auzotasun administratiboa Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea:

a) Ebaluazio Batzordeak onetsitako Gaztenek prozeduran monitorizazio-fasean dauden pertsonak.

b) Instalazio-fasean dauden eta beren enpresa-planean lurralde-oinarria handitzea aurreikusia duten gazteek.

c) Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatuta dauden pertsonak (irailaren 27ko 203/2011 Foru Dekretuaren bidez arautu zen erregistro hori).

EDUKIA

Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurren Funtseko landa-finkak errentamendu-kontratuaren bidez edo aldi baterako baimen edo emakidaren bidez adjudikatu ahal izango zaizkie hirugarren batzuei, landa-finkok erabili eta aprobetxatzeko.

DEIALDI-EGILEA

Bizkaiko Foru Aldundia

944068000

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila (Rekalde zumarkalea 30, Bilbo)