GAZTEDIKO POLITIKA

BIZKAIA GAZTEAK 2030 ESTRATEGIA

Bizkaia Gazteak Estrategia Bizkaiko Foru Aldundiak gazteekiko zer politika egin iradokitzen duen dokumentua da. Estrategia honetan Bizkaiko gazteenganako politiken printzipioak, balioak, lehentasunak eta helburuak zehaztu ditugu.

Bizkaia Gazteak tresna bat da, Bizkaiko gazteen beharrei erantzun eraginkorrago bat emate aldera, ekintzak definitu, bultzatu eta koordinatzekoa.

LABURPEN EXEKUTIBOA.

NOLA EGITURATZEN DA BIZKAIA GAZTEAK 2030?

LORTZEKO HELBURUAK

FORU ARAUDIA

Euskadik eskumen esklusiboa du gazteria politikan. Bestalde, Foru Diputazioei dagokie, zeini bere lurraldean, gazteria politikari buruzko legeria betearaztea, ezertan eragotzi gabe EAEko Erakunde Erkideen zuzeneko ekinbidea arlo honetan. Ondorioz, Bizkaiko Diputazioak eredu bat prestatu du gazteria politikarako, zeinen esparruan garatzen diren beraren jarduketak.