DEIALDIAK

DIRU-LAGUNTZAK

2021ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzak

ITXIA

Aurkezpen-epea

Epea amaituta 2021/02/15

BALDINTZAK

a) Sozietatearen egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.

b) Dagokien Erregistroan izena emanda egotea.

c) Aurrekontu araztu osoaren gutxieneko autofinantzamendua, eskatutako diru-laguntzak xedetzat duen programa edo proiektuari dagokionez: 1) Merkaturatzeko asmoz egiten diren ekoizkinak gauzatzeko proiektuak direnean: %45. 2) Gainerako proiektuetan: %35.

EDUKIA

Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2021ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte.

ARGIBIDE GEHIAGO

DEIALDI-EGILEA

Bizkaiko Foru Aldundia

94 4068710 / 94 4068759

Errekalde zumark., 30 ( 48009 Bilbo)