DBE ETA BIZITZEKO GUTXIENEKO DIRU-SARRERA

Gizarteratzea

Oinarrizko beharrak asetzeko laguntzak

Ba al dakizu zein den Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren edo DSBEaren eta Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarreraren arteko aldea?

Badakizu zein eska dezakezun edo nola egin behar duzun? Post honetan galdera horiek argitzen saiatuko gara.

DBE baliabiderik ez duten pertsonek edo, izanda ere, oinarrizko beharrak betetzeko nahikoak ez direnek jaso dezaketen laguntza da. Lanik gabeko pertsonak izan daitezke, baliabide gutxiko langileak, pentsiodunak, bestelako pentsioak jasotzen dituztenak, egoitza-baimenik gabeko etorkinak, etab.

Kasu batzuetan, DBEk Etxebizitzako Gastuak Osatzeko Prestazioa (EPO) ere izan dezake, ohiko etxebizitzaren alokairu-gastuei aurre egiteko.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko gutxieneko adina 23 urtetik 18 urtera igaroko da, eta bi adinen artean laguntza eskatu baino urtebete lehenago gutxienez Lanbiden erregistratuta egon beharko duzu, eta emantzipazio-egoeran edo "bizimodu independentean" ere jardun beharko duzu.

Gainera, laguntza hori kobratzeko hiru urteko errolda izatea eskatzen den arren, epe hori malgutu daiteke pertsona ahulentzat.

Zenbatekoari dagokionez, hilean 803 euro izango dira, eta prestazio hori kalkulatzeko modua ez da Lanbidearteko Gutxieneko Soldataren erreferentzia izango, pobrezia-arriskuaren tasaren adierazlerako, hau da, Estatu osoari dagokion batez besteko errentaren % 60rako.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera, aldiz, kotizazio gabeko hileko prestazio ekonomikoa da, eta gutxieneko diru-sarrerak bermatzen dizkie halakorik ez dutenei. Laguntza bakarrik bizi diren edo bizikidetza-unitate batean sartuta dauden eta oinarrizko beharrak betetzeko oinarrizko baliabide ekonomikorik ez duten pertsonen pobrezia-arriskua eta gizarte-bazterkeria prebenitzera bideratuta dago.

Haurtzarorako laguntza osagarri bat izateko eskubidea izanen dute, halaber, bizikidetza unitateko kide den adingabe bakoitzeko BGDa jasotzen dutenek, kasuan kasuko ekitaldiko urtarrilaren 1ean betetako adinaren arabera, tarte batzuen arabera.

Gainera, osagarri hori jasotzeko eskubidea dute adingabeak dituzten errenta txikiko beste familia batzuek, baldin eta BGDa emateko behar diren baldintza guztiak betetzen badituzte, salbu errenta bermatuaren zenbatekoa gainditzeagatiko urrakortasun ekonomikoaren baldintza, eta haien errenta- eta ondare-atalaseek ez badituzte gainditzen, hurrenez hurren, Gutxieneko Bizi Dirusarreraren atalaseak.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera Lanbideren, Euskal Enplegu Zerbitzuaren, bidez dezake, eskatu daiteke, web orriaren bidez edo 945 160 600 telefono-zenbakira deituta.