Aurten errenta aitorpena aurkeztu behar badouzu, apirilaren 10etik ekainaren 28ra egin ahal izango duzu

Partaidetza

Kanpainan zehar, gutun bat jasoko duzu, eta ebizkaia.eus webgunean ere eskura dezakezu, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan.

Apirilaren 10etik aurrera, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak gutun bat bidaliko die 2023ko datu ekonomikoak (etekinak eta atxikipenak) dituzten pertsona guztiei.

Gutun horretan, aitorpena aurkezteko betebeharra duzun eta zergak banaka edo batera ordaintzeko zure aukerarik onena zein den adieraziko dizute. Ogasunak beharrezko datuak baditu, zure zirriborroaren behin-behineko emaitza agertuko zaizu.

Gainera, oraindik ez baduzu identifikazio digitalerako baliabiderik, kode bat sartuko da zure Bak gakoa aktibatzeko, eta beste pertsona batek izapideak zure izenean egin ahal izateko ordezkaritza-gako bat.

Errentaren zirriborrora sartzen zarenean, lehenik eta behin, berrikusi egin behar duzu, datu guztiak zuzenak direla egiaztatu, eta egiaztatu ea zure diru-sarrera, atxikipen eta kenkari guztiak agertzen diren, hala nola alokairuaren ordainketa edo zure etxearen hipoteka, etxebizitza-kontua edo GKEei egiten diezun dohaintza, besteak beste.

Informazio guztia egiaztatu eta beharrezkoa iruditzen zaizuna gehitu, zuzendu, osatu edo ezabatu ondoren, aitorpena ekainaren 28ra arte aurkez dezakezu.

Hiru kanalen bidez egin ahal izango duzu:

 • Telefonoz: 94 608 3000 zenbakia duzu eskura. Astelehenetik ostiralera dei diezagukezu 8:30etik 19:00etara, eta errentaren izapide guztiak berrikusten eta egiten lagunduko dizugu, baita izan ditzakezun zalantza guztiak argitzen ere.
 • Internet bidez: Aitorpena egiteko behar duzun guztia www.bizkaia.eus/errenta webgunean eta Bizkaia Errenta telefono mugikorretarako aplikazioan ere aurkituko duzu.
 • Aurrez aurre: https://www.bizkaia.eus/eu/errenta-bizkaia helbidearen bidez edo Errenta23 aurretiko hitzorduaren telefonoan, 94 406 6600, bidez jakinaraziko dizugu zein kasutan jo dezakezun Ogasun eta Gertu bulegoetako batera, non berrikusi, zirriborroa osatu eta aitorpena aurkeztu ahal izango duzun.

Gogoratu, oro har, ez dutela aitorpenik aurkeztu behar 14.000 euroko edo gutxiagoko lan-etekin gordinak dituzten pertsonek.

Ezta urtean 14.000,01 eta 20.000 euro arteko lan-etekin gordinak dituztenak ere, honako kasu hauetan izan ezik:

 • Ordaintzaile bat baino gehiago izan denean eta bigarren ordaintzailearen eta gainerako ordaintzaileen kopuruen batura urtean 2.000 eurotik gorakoa denean.
 • Deklaratu beharreko urtean lan-kontratu bat baino gehiago izan denean.
 • Pentsio konpentsatzaileak edo elikagaiengatiko urterokoak jaso dituen.
 • PFEZren Erregelamenduak ezartzen dituen beste kasuetako batean badago.

Aitorpena aurkeztu beharrik ez dute izango, halaber, kapitalaren etekin gordinak eta ondare-irabaziak lortu dituzten pertsonek, guztira, urtean 1.600 euro baino gutxiago lortzen badituzte.

Errentaren aplikazioan funtzionalitate berriak sartzeari dagokionez, honako hauek nabarmentzen ditugu:

 1. Zirriborroak aurreko ekitaldietako galerei buruzko datuak eta aurreko lau ekitaldietatik datozen zergadunek oraindik aplikatzeko dituzten kopuruak jasoko ditu.
 2. Akzioen salerosketaren ondoriozko ondare-irabaziak/-galerak inportatzeko eta esportatzeko baliagarritasun bat erantsiko da, datu guztiak behin bete ahal izateko, banan-banan aldaketarik egin behar izan gabe.
 3. Edozein unetan itzuli ahal izango zara hasierako zirriborrora, eta, horrela, aurretik datu ekonomikoetan egindako edozein aldaketa baztertu ahal izango duzu.
 4. Zergadunak ohiko etxebizitzarako dituen mailegu guztien datuak kontsultatu ahal izango dira, eta zirriborroan botoi soil batekin gehitu ahal izango dira aplikagarriak direnak.

Aurkeztu zure errenta-aitorpena apirilaren 10etik ekainaren 28ra. Telefonoz, internetez edo aurrez aurre egin ahal izango duzu