DEIALDIAK

DIRU-LAGUNTZAK

2020ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiteko dirulaguntzak

ITXIA

Aurkezpen-epea

Epea amaituta 2020/01/31

BALDINTZAK

a) Sozietatearen egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea.

b) Dagokien Erregistroan izena emanda egotea.

c) Aurrekontu araztu osoaren gutxieneko autofinantzamendua, eskatutako diru-laguntzak xedetzat duen programa edo proiektuari dagokionez: 1) Merkaturatzeko asmoz egiten diren ekoizkinak gauzatzeko proiektuak direnean: %45. 2) Gainerako proiektuetan: %35.

EDUKIA

Diru-laguntza horiek emango zaizkie, hain zuzen ere, irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei, baldin eta 2020ko ekitaldian euskararen erabilera sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten badituzte.

DEIALDI-EGILEA

Bizkaiko Foru Aldundia Euskera eta Kultura Saila

94 4068710 / 94 4068759

Errekalde zumark., 30 - 2 48009 Bilbo