DEIALDIAK

DIRU-LAGUNTZAK

Bizkaiko Lurralde Historikoan 2020ko ekitaldian aisia eta astialdiko koordinazio-egiturak mantentzeko diru-laguntza

ITXIA

Aurkezpen-epea

Epea amaituta 2020/07/07

BALDINTZAK

Gazteen aisiaren eta astialdiaren arloan diharduten erakundeak koordinatzen dituzten edo halako erakundeei aholkularitza edo laguntza ematen dieten Bizkaiko Lurralde Historikoko erakundeak izan daitezke Foru Dekretu honek araututako dirulaguntzen onuradun, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritako egoeretako batean ez badaude eta honako betekizun hauek betetzen badituzte: a) Egoitza soziala edo ordezkaritza iraunkorra Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. b) Irabazi-asmorik ez izatea. c) Emakumeen eta gizonen artean benetako berdintasuna lortzeko jarduketen garapenean esperientzia eta ibilbidea egiaztatzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 43. artikuluarekin bat etorrita, Foru Dekretu honen 6. oinarrian ezartzen den moduan.

EDUKIA

Foru Dekretu honekin bat, jarduera hauek jaso dezakete diru-laguntza: Bizkaiko Lurralde Historikoko koordinazio-egitarauen mantenu eta funtzionamendua, eta gazteen aisia eta astialdian lanean diharduten irabaz

ARGIBIDE GEHIAGO

DEIALDI-EGILEA

Bizkaiko Foru aldundia

Euskara, Kultura eta Kirol Saila